تو مسابقه بگرد پیداش کن ، روی یکی از لینک های زیر کلیک کنید و به دنبال عکس نمونه بگردید و روش کلیک کنید بعد از اون هدایت میشید به صفحه بعدی و تو صفحه بعد مجدد دنبال عکس بگردید و بعد مجدد روی اون عکس کلیک کنید و در صفحه بعدی که باز میشه یه عکس دیگه هست که روش یه جمله انگیزشی نوشته بعد ریکوئست بدید بیاین تو لایو اون جمله را بفرمایید و جایزه ببرید

توجه داشته باشید در مسابقه بگرد پیداش کن مثلا جمله انگیزشی شماره 1 را شما پیدا کردید، اگر دوست دیگری وارد لایو بشه و جایزه اون جمله انگیزشی را بگیره شما باید جمله انگیزشی یکی دیگه از شماره ها را پیدا کنید، در این مسابقه کلا 12 برنده خواهیم داشت یعنی به تعداد شماره هایی که در پایین ذکر شده

توجه داشته باشید لایو در پیج برنده شو برگزار میشه در ساعت هایی که از طریق استوری اعلام میشه :

https://www.instagram.com/barandeh.shoo

1- اگر میتونی جمله انگیزشی خانه اول را بگرد پیداش کن و جایزه ببر

2- اگر میتونی جمله انگیزشی خانه دوم را بگرد پیداش کن و جایزه ببر

3- اگر میتونی جمله انگیزشی خانه سوم را بگرد پیداش کن و جایزه ببر

4- اگر میتونی جمله انگیزشی خانه چهارم را بگرد پیداش کن و جایزه ببر

5- اگر میتونی جمله انگیزشی خانه پنجم را بگرد پیداش کن و جایزه ببر

6- اگر میتونی جمله انگیزشی خانه ششم را بگرد پیداش کن و جایزه ببر

7- اگر میتونی جمله انگیزشی خانه هفتم را بگرد پیداش کن و جایزه ببر

8- اگر میتونی جمله انگیزشی خانه هشتم را بگرد پیداش کن و جایزه ببر

9- اگر میتونی جمله انگیزشی خانه نهم را بگرد پیداش کن و جایزه ببر

10- اگر میتونی جمله انگیزشی خانه دهم را بگرد پیداش کن و جایزه ببر

فهرست