توجه مسابقات به سایت و پیج اسپانسر ما یعنی باتویار انتقال پیدا کرد حتماً پیج و سایت باتویار را دنبال کنید و در مسابقات شرکت کنید و جایزه ببرید.

www.batoyar.com

www.instagram.com/batoyar

سوال تستی اطلاعات عمومی

سوال تستی اطلاعات عمومی

folder_openسوال تستی
commentبدون دیدگاه
توجه مسابقات به سایت و پیج اسپانسر ما یعنی باتویار انتقال پیدا کرد حتماً پیج و سایت باتویار را دنبال کنید و در مسابقات شرکت کنید و جایزه ببرید. www.batoyar.com www.instagram.com/batoyar میخوای اطلاعات عمومیت بالا بره و سرگرم هم بشی؟…
Read More
آموزش برنده شدن

آموزش و حس برنده شدن

folder_openبرنده شو
commentبدون دیدگاه
توجه مسابقات به سایت و پیج اسپانسر ما یعنی باتویار انتقال پیدا کرد حتماً پیج و سایت باتویار را دنبال کنید و در مسابقات شرکت کنید و جایزه ببرید. www.batoyar.com www.instagram.com/batoyar آموزش برنده شدن و تقویت حس برنده شدن: حس…
Read More
پرسش و پاسخ پنج ثانیه

پرسش و پاسخ پنج ثانیه به همراه جواب

folder_openسایر
commentبدون دیدگاه
توجه مسابقات به سایت و پیج اسپانسر ما یعنی باتویار انتقال پیدا کرد حتماً پیج و سایت باتویار را دنبال کنید و در مسابقات شرکت کنید و جایزه ببرید. www.batoyar.com www.instagram.com/batoyar مسابقه پرسش و پاسخ پنج ثانیه به همراه جواب…
Read More
فهرست